Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Алиса

Tillsammans med FN har EU skapat projektet Spotlight Initative, som fokuserar på våldsprevention samt att ge våldsutsatta kvinnor en möjlighet att höras i samhället, där de tidigare riskerats att tystas ner. FN:s kvinnokommitté är en kommitté av oberoende experter som har etablerats för att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i FN:s kvinnokonvention. Hoppa till huvudinnehållet. Om du har en genväg till denna sida genom ett bokmärke, leta upp den aktuella sidan på Sidas webbplats och lägg upp ett nytt bokmärke. Hoppa till innehåll Äntligen!

Ämnesguider Våld i nära relationer Sexuellt våld Hedersrelaterat våld och förtryck Våld i samkönade relationer Barn som upplever våld Särskild sårbarhet Mäns våld mot kvinnor — ett globalt perspektiv Ett globalt perspektiv Europarådets kickboxning tjejer stockholm mot våld Istanbulkonventionen EU:s arbete mot våld FN:s arbete mot våld WHO:s arbete mot våld Global folkhälsa och våld Mänskliga rättigheter Våld som privat eller politisk fråga Att mäta våld Vad säger lagen?

Våldsförebyggande arbete Hälso- och sjukvårdens ansvar Kommunernas kvinnofridsarbete Rättsväsendets ansvar Utbildningsinsatser.

FN:s arbete mot våld I FN utgör Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, den så kallade Kvinnokonventionen CEDAW som antogs av FN:s generalförsamlingen viktig startpunkt för att stärka kvinnors rättigheter.

Fakta FN:s definition av våld mot kvinnor "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang [ 3 ]. Läs mer om mål 6.

Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor har tre huvudpunkter:  definition av våld våldets grundläggande orsak medlemsstaternas ansvar. Se faktarutan längre ned på sidan. Sammandrag " " Beijing platform for action " på engelska,   FN:s kvinnokommission FN:s kvinnokommission inrättadesett år efter bildandet av Förenta Nationerna.

FN:s kvinnokommission FN:s kvinnokommitté FN:s kvinnokommitté är en kommitté av oberoende experter som har etablerats för att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i FN:s kvinnokonvention. FN:s kvinnokommitté Enligt konventionen ska staterna vart fjärde år rapportera till kvinnokommittén om genomförandet av konventionsbestämmelserna.

UN Women lanserades en databas för information om våld mot kvinnor i de olika medlemsländerna.

Face Sitting

Global Dejta rika män on Violence against Women Särskild rapportör tillsatte kommissionen för mänskliga rättigheter en särskild rapportör om våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser, vars arbete alltjämt pågår. Uppsala universitet. FN:s arbete mot våld. Ämnesguider Våld i nära relationer Sexuellt våld Hedersrelaterat våld och förtryck Våld i samkönade relationer Barn som upplever våld Särskild sårbarhet Mäns våld mot kvinnor — ett globalt perspektiv Ett globalt perspektiv Europarådets arbete mot våld Istanbulkonventionen EU:s arbete mot våld FN:s arbete mot våld WHO:s arbete mot våld Global folkhälsa och våld Mänskliga rättigheter Våld som privat eller politisk fråga Att mäta våld Vad säger lagen?

Våldsförebyggande arbete Hälso- och sjukvårdens ansvar Kommunernas kvinnofridsarbete Rättsväsendets ansvar Utbildningsinsatser. FN:s arbete mot våld I FN utgör Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, den så kallade Kvinnokonventionen CEDAW som antogs av FN:s generalförsamlingen viktig startpunkt för att stärka kvinnors rättigheter.

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor har tre huvudpunkter:  definition av våld våldets grundläggande orsak medlemsstaternas ansvar. Se faktarutan längre ned på sidan.

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Sammandrag " " Beijing platform for action " på engelska,   FN:s kvinnokommission FN:s kvinnokommission inrättadesett år efter bildandet av Förenta Nationerna. FN:s kvinnokommission FN:s kvinnokommitté FN:s kvinnokommitté är en kommitté av oberoende experter som har etablerats för att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i FN:s kvinnokonvention. FN:s kvinnokommitté Enligt konventionen ska staterna vart fjärde år rapportera till kvinnokommittén om genomförandet av konventionsbestämmelserna.

Humiliation (giving)

Våld mot kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang. Om du vill veta mer om arbetet mot våld i nära relationer eller hur man söker stöd, besök Utväg Skaraborgs webbplats. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera.

Mål 3 Öka jämställdheten mellan kvinnor och män Läs mer om mål 3. Mål 4 Minska barnadödligheten Läs mer om mål 4.

Mål 5 Förbättra mödrahälsan Läs mer om mål 5. Mål 6 Stoppa spridningen av hiv och aids Läs mer om mål 6. Choose one of the alternatives below to continue on Sidas website:. Choose one of the alternatives below to continue on Omvarldens website:.

Games

Följ oss på Twitter. Meny Stäng. Visa nästa nivå Samverkan i norr. Visa nästa nivå Länkar om EU.

Louise som också var med förra gången SkaS uppmärksammade dagen berättar att det då fanns ett stort intresse och efterfrågan på mer information om ämnet. FN:s kvinnokommitté Enligt konventionen ska staterna vart fjärde år rapportera till kvinnokommittén om genomförandet av konventionsbestämmelserna.