Jag köpte min kärlek för pengar

Аза

Ont och gott till exempel. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning. Du kommenterar med ditt WordPress. Alltså bra ljud-dåligt ljud. Meddela mig om nya inlägg via e-post. Kännetecken: envishet och oppositionslusta! Välkommen, Branting!

Dikten är en bunden vers och innehåller rim på varannan rad genom hela versen.

Häromdagen hade vi Hjalmar Branting hos oss - han skulle hålla föredrag, men fick naturligtvis icke lokal. Detta är tecken på starka egenskaper, men även en symbol för ett erkännande. Det framförs visserligen av allt från fullstora mans- och kammarkörer via dubbelkvartett ner till fyra finska ynglingar i källaren till ett studenthem. Har du gråtit med […] Men så kämpa då för vår sak!

Exempel på rim är strängar som rimmar på pengar och förbannats som rimmar på besannats. Ett exempel på en anafor i texten är "sjung vackert, I skorrande strängar, sjung vackert om kärleken ändå" där ordet sjung upprepas i början av raden. En paradox är en motsägelse därför är även "sjung vackert, I skorrande strängar" ett exempel på en paradox.

Meningen är dock även ett utmärkt exempel på en metafor. Eden I Det är morgon, det är Eden, salighetens unga gård. Svarta starar lägga reden hos den höga aspens mård. Vinden […] Vänder du på klacken så blir vänster plötsligt höger.

Den röst han gav åt känslomässig fördömelse och utanförskap i den ironiskt klingande Kärleksvisa gäller i allra högsta grad honom själv: Jag köpte min kärlek för pengar, För mig var ej annan att få, Sjung vackert I skorrande strängar. Serenad Tallarnas barr och björkarnas blad på ditt vissnande torvtag dugga. En paradox är en motsägelse därför är även "sjung vackert, I skorrande strängar" ett exempel på en paradox. Årets företagare i Dalarna har utsetts.

Nä, de eviga motsatsparen är intressantare. Ont och gott till exempel. Det onda är en kluvenhet, en brist på någonting. Det onda är att förneka det levande i sig själv. Det onda är allt som inte lever, inte växer och inte känner.

Det onda är brist på fantasi. Därför är alla färdiga system av ondo! Jag har alltid drömt om att genomborra verkligheten och nå fram till de stora mysterierna.

Det är väl därför alla tror att jag är sjuk Jag bryr mig inte om några teorier! Dikten innehåller inga utrop som ökar intensiteten, men däremot hade det varit möjligt att ha ett utropstecken efter sista meningen Eden, för att verkligen markera hopp kring kärlek. När dikten skrevs så var det jag köpte min kärlek för pengar att spegla samhället och livet i nutid. Språket i dikten känns dock väldigt enkelt för att vara skriven för så pass längesedan.

Olivia

Ordet som egentligen har koppling till den religiösa historien och tiden som dikten skrevs på är ordet Eden. Med hjälp av olika termer och stilmedel kan läsaren själv skapa sig en uppfattning utifrån egna livserfarenheter och associationer, samtidigt som dikten dock understryker temat kärlek.

Form Dikten är en bunden vers vilket betyder att det finns rim genom hela versen, på varannan rad. Dikten består av två strofer där varje strof består av 4 rader.

Dikt En kärleksvisa

Och "som dröm var den vacker att få" - få istället för köpa här. Hur kan det tolkas? Sen ska du nog försöka skriva din analys i fristående text också, det är bra att ha hänvisningar till texten, men citaten ska inte utgöra en så stor del av texten som nu.

Married but open

Så ja - du borde skriva mer. Fast å andra sidan var Fröding knappast särskilt religiös? Varför skulle just hans dröm aldrig gå i uppfyllelse?

Ivy

Vad skulle du vilja säga till honom med anledning av den här dikten? Vad tror du att han skulle svara Jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annan att få, sjung vackert i skorrande strängar, sjung vackert om kärlek ändå,   den drömmen, som aldrig besannats, som dröm var den vacker att få, för den, som ur Eden förbannats, är Eden ett Eden ändå Frödings dikt handlar om den kärlek han aldrig kommer att uppleva nämligen den sanna kärleken.

Jag har ingen aning om i vilket förhållande han befinner sig i men av det jag har läst låter det som om han själv redan har bestämt sig för att vara förvisad vilket betyder att han ändå kommer jag köpte min kärlek för pengar Neka till det jag berättat för honom.

Sex kompositörer och sex mycket skilda uttryck.

Gustaf Fröding - En kärleksvisa

Vi börjar med en av de största — Torgny Björk, som har gjort otaliga tonsättningar av Frödings dikter.