När blev kvinnor myndiga i sverige

Надежда

Om Släktband. Kvinnorna i de högre samhällsklasserna på och talen förväntades inte arbeta för sin försörjning, meningen var att de skulle gifta sig och på så sätt bli försörjda. Den heter sambolagen. Det kanske viktigaste undantaget från denna regel var änkorna, som kunde tillåtas att driva vidare sina mäns företag. Caroline Gother valde en ovanlig väg för sin tid. Suggar mommies

Vid seklets början inkom cirka 60 ansökningar per år om att bli myndig — efter då ett nytt regelverk infördes, lämnades uppskattningsvis mellan och anmälningar in. Det ledde till att antalet sökande snabbt steg, förklarar Britt Liljewall. Även om det därmed blev formellt enklare att bli myndig, och omgivningens inställning inte gavs samma utrymme, så kan Britt Liljewall med hjälp av ett antal livshistoriska fördjupningar visa att det fortfarande fanns ett motstånd mot kvinnlig myndighet.

Beskrivning av när och hur lagen ändrades. Vid vilken ålder blev kvinnor myndiga?

Enligt en s. Ofrälse kvinna behövde ej längre giftomannens samtycke. Men om det handlade om att förvalta en större förmögenhet så hade man rätt att ta ut arvode — och dessutom så hade man rätt att låna pengarna mot ränta, och detta i en tid när bankväsendet inte var särskilt utbyggt och möjligheterna att få krediter på den vägen var små.

Hur ändrades lagen? Ogift kvinna var omyndig. Marja Taussi Sjöberg är professor i historia vid Umeå universitet och har forskat i Carolines efterlämnade handlingar. Genom bouppteckningar, brev, både privata och sådana som gått till myndigheter, och inte minst genom noggrant förda kassaböcker, har hon kunnat återskapa bilden av en som det verkar mycket självständig kvinna i talets Sverige. Dessutom såg jag att hon begärde myndighet hos Kunglig Maj:t, och hennes ansökan beviljades ganska omgående vilket betydde att hon kunde förvalta sina pengar själv, berättar Marja Taussi Sjöberg.

Caroline Gother förde sen under hela sitt liv minitiöst alla möjliga hushållsböcker och kassaböcker. När jag hittade dessa böcker i Uppsala på universitetsbiblioteket kom jag att undra över hur Caroline Gother blivit så rik. Jag sökte mig då tillbaka i hennes släkt. Jag förstod ju att hon måste ha ärvt pengarna eftersom kvinnor inte kunde jobba, speciellt om de var ogifta, vid den tiden, berättar Marja Taussi Sjöberg.

Jag hamnade då i Stockholm under när blev kvinnor myndiga i sverige där hennes morfar Frans Bedoirevar en grosshandlare som ägnade sig åt fjärrhandel plus att han var chef för Ostindiska kompaniet.

På skolor och arbeten är det krav på att det ska jobbas aktivt med att motverka diskriminering. Till startsidan Domböcker och domboksforskning. En stor del av dessa grosshandlare var från andra länder, det kunde vara hugenotter från Frankrike eller tyskar eller irländare som flytt sina länder. Att vara omyndig innebar att man inte kunde äga ett hushåll, ha hand om stora summor pengar, sköta sin ekonomi, gå i borgen , skriva under kontrakt, hyra bostad, driva företag och sälja egendom. Den frågan drevs främst av liberala politiker tillsammans med den framväxande kvinnorörelsen, där författaren och feministen Fredrika Bremer var en tidig förgrundsfigur.

Den här gruppen grosshandlare var enormt rika och det fanns bara ett hundratal i Stockholm vid den tiden. En stor del av dessa grosshandlare var från andra länder, det kunde vara hugenotter från Frankrike eller tyskar eller irländare som flytt sina länder. Den här Och den här gruppen höll ihop och bildade egna församlingar i Stockholm där de träffades och troligtvis också planerade giftermål mellan barnen, berättar Marja Taussi Sjöberg. Flickorna blev bortgifta i tidig ålder med kusiner, släktingar, faderns affärskompanjoner eller även personer som gjorde politisk karriär.

Frans Bedoires dotter, det vill när blev kvinnor myndiga i sverige Carolines mor hette Maria Elisabeth Hon gifte sig japanese sauna massage Engelbert Gother som var jurist utbildad i Uppsala.

Han slog sig på affärer efter giftermålet och till en början gick det ganska bra, berättar Marja Taussi Sjöberg. Men när tiderna blev sämre gick många grosshandlare i konkurs, däribland Engelbert Gother. Han var vid sin död  upp till öronen skuldsatt, och det mitt i det materiella överflöd som familjen levde i på Södermalm i Stockholm.

Årtalslistor

Marja Taussi Sjöberg har bland annat i bouppteckningen efter Maria Eliasbeth sett att hon trots den dystra ekonomiska vändningen klarade sig ganska väl. Dels fick hon ett arv efter sin yngre bror men sen såg den stora och täta familjekretsen till att både de ogifta kvinnorna och änkorna fick ekonomiskt stöd från de välbärgade i familjen. Direktiv om lika behandling av män och kvinnor vad gäller socialförsäkring.

Direktivet syftar till förbättringar vad gäller säkerhet och hälsa för gravida, ammande och nyblivna mödrar i arbetslivet. Ramavtal vad gäller föräldraledighet.

Kvinnor i det nya samhället

Direktiv om bevisbörda i samband med särbehandling på grund av kön. Första vågen  · Andra vågen  · Tredje vågen  · Fjärde vågen  · Tidslinje. Anarkafeminism  · Black feminism  · Ekofeminism  · Glamourfeminism  · Islamisk feminism  · Liberalfeminism  · Likhetsfeminism  · Marxistisk feminism  · Postmodern feminism  · Queerfeminism  · Radikalfeminism  · Sexpositiv feminism  · Socialistisk feminism  · Statsfeminism  · Särartsfeminism  · Maskulinism.

Striptease

Agda Montelius och Gertrud Adelborg överlämnar en petition om kvinnlig rösträtt å Fredrika Bremer-förbundets vägnar till statsminister Erik Gustaf Boström. Två motioner om rösträtt läggs fram.

Den ena: Männen får sina fruars rösträtt, så om du är gift med en kvinna får du två röster. Saknar du något årtal? Hör gärna av dig till KvinnSam Listan uppdateras kontinuerligt. Besöksadress: Humanistiska biblioteket Renströmsgatan 4.

Striptease pro

KvinnSams personal Kontaktformulär Föreslå inköp.