Fakta om nigeria kvinnor

Ника

Fakta om Kongo-Brazzaville. Även förberedelser och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart. De flesta som har vuxit upp i Sverige och är födda eller senare är vaccinerade mot difteri, stelkramp och polio. President blev Alhaji Shagari , ledare för det huvudsakligen högerorienterade och provästliga nationella partiet. Innan området koloniserades av britterna i början på talet, var det delat mellan många olika kungadömen.

Straffskalan har skärpts genom att straffet för den som utför könsstympning i Sverige nu är mellan två och fyra års fängelse. Även förberedelser och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart. UNICEF anser att könsstympning är ett grovt brott mot barnets rättigheter och organisationen stöder internationella och nationella åtgärder för att avskaffa sedvänjan sedan många år tillbaka.

Fakta Unik Indomie di Nigeria

Eftersom det rör sig om en kulturellt känslig fråga, arbetar vi i nära samarbete med lokala ledare i de olika länderna. Vi ger information och utbildning om könsstympningens skadliga effekter.

Vi stödjer även utbildningsprojekt för barnmorskor och producerar opinionsmaterial. Dessutom stödjer vi seminarier och studier om könsstympning.

Våld och övergrepp – en del av vardagen för kvinnor i Nigeria

Vi ger också stöd till organisationer. Vi har tagit fram en handlingsplan som innebär att samhällen fakta om nigeria kvinnor få stöd att genomföra en öppen diskussion där frågan lyfts upp och som kan leda till ett allmänt avståndstagande från könsstympning.

Opinionsbildare och religiösa ledare kan spela en viktig roll i den debatten. Sjukvårdspersonal, socialarbetare och lärare måste också utbildas för att kunna bidra till att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning.

Sedvänjan med kvinnlig könsstympning skulle kunna avskaffas inom loppet av en generation med rätt engagemang fakta om nigeria kvinnor stöd. Det behövs större insatser från såväl enskilda regeringar och världssamfundet som helhet. Sedan arbetar UNICEF aktivt i Gambia på olika nivåer för att ge rätt stöd samt skapa engagemang genom exempelvis följande projekt:.

Programmen syftar till att öka människors kunskap om mänskliga rättigheter och de skadliga biverkningarna av könsstympning och barnäktenskap. Genom olika interaktiva metoder får det människor att diskutera och ifrågasätta de skadliga sedvänjorna. Radion visade sig vara en viktig metod för att nå ut till den breda befolkningen. Allt arbete emot könsstympning ger resultat om än olika snabbt i olika länder.

Risken för att en flicka i tonåren ska könsstympas idag har minskat med en tredjedel jämfört med för 30 år sedan. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas. Din rapportering har mottagits, tack så mycket. Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten.

På Globalis webbsida kan du läsa om Nigeria ur olika perspektiv. Använd alltid reflexer nattetid.

Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. Det verkar fakta om nigeria kvinnor om du har glömt något att specificera ×. Hundratals människor har dödats i sådana sammandrabbningar de senaste åren.

Sedan har terrorister från den islamistiska gruppen Boko Haram varit ett allt större hot mot säkerheten för befolkningen i norr. Oljesektorn är en viktig del av landets ekonomi som också har expanderats de senaste åren.

Olja genererar stor del av statens inkomster men korruptionen politisk instabilitet och dålig fördelning leder ändå till att större delen av befolkningen lever i fattigdom.

Det finns också en stor ekonomisk skillnad mellan de fattiga, det muslimsk dominerade norr och ett mer välmående kristet dominerade i söder. Ekonomiskt en sorts kärlek är en viktig orsak till konflikter i landet.

Att förlora sina föräldrar i så tidig ålder har gjort Bright ensam och sårbar vilket ofta skapat konflikter mellan henne och hennes moster, som själv har fyra barn att ta hand om. Gapminder World - statistik och jämförelser av världens länder På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Trots att demokratin i landet stärktes när militärdiktaturen föll , anses Nigeria fortfarande som auktoritärt. Med Afrikas största befolkning och omfattande oljerikedomar har Nigeria potential att vara en stormakt att räkna med.

De flesta människor är beroende av traditionellt jordbruk, småskalig handel och lätt industri för att överleva. Liknande arbeten Fakta om Nigeria. Geografi - Gymnasium. Samhällskunskap - Gymnasium. Sverige - Nigeria. Läkare Utan Gränser.

Linda

Och detta beror enbart på de påtryckningar som Nigeria utsatts för av omvärlden, det ursinne som domarna väckte över hela världen. Ett av de största problemen när det gäller våld mot kvinnor är våldtäkter, fortsatte Festus Okoye. Men eftersom attityden är så tillåtande anmäls en fakta om nigeria kvinnor nästan aldrig till polisen. Det beror på att de förmodligen inte skulle bli trodda av polisen, som oftast skyller våldtäkter på offren, att de klätt sig för utmanande eller något liknande.

Dessutom är risken stor att flickan aldrig går att gifta bort om saken skulle bli allmänt känd. Liknande svårigheter möter kvinnor som utsätts för misshandel.

Denna attityd slutar inte sällan med att hon misshandlas till döds.

Rayna

En annan kränkning av kvinnors rättigheter, inte minst i de norra delstaterna, är barnäktenskap. Unga flickor gifts bort mycket tidigt, fakta om nigeria kvinnor deras kroppar är redo för den påfrestning som en barnafödsel innebär, vilket kan resultera i att underlivet förstörs.

Nigeria består mest av urberg prekambriska bergarteri öst delvis täckta av lavamassor. I sydost och i Fakta om nigeria kvinnor och Benues dalgångar finns avlagrade sediment från kritatertiär och kvartär. Längs gränsen i öst finns avlagringar från jura och krita. Bly - och zinkförekomster finns i de äldsta kritförekomsterna. Kvartära avlagringar i form av sand finns längs kusten och i det nordöstra området mot Tchadsjön.

Landet består av högland mot gränsen till Kamerun och i de centrala, inre delarna av nuru body massage Josplatån. Längs kusten sträcker sig ett flackt sumpområde som i Nigerdeltat är  km brett. Innanför sumpområdet ligger en kustslätt upp till meter över havetsom gradvis höjer sig inåt landet. I dalgångar från nordväst kommer floden Niger, och från öst dess viktigaste biflod, Benue. Dessa möts ungefär mitt i landet och löper som Nedre Niger mot kusten, där den bildar ett stort delta.

Fakta om Nigeria

Landet norr om floderna består av en stor platå med vidsträckta savanner. Här finns både sänkor Sokoto och Fakta om nigeria kvinnor samt den mäktiga Josplatån på cirka 1  meter över havet, vars högsta topp är 1  meter över havet.

Jordmånen är mest röda tropiska jordar med lågt humusinnehåll. I nordöst sänker sig landet ner mot Tchadsjön. Vegetationen växlar från söder till norr, beroende på nederbörden. Den växer i öst—västliga zoner, parallellt med ekvatorn. Längs kusten ligger ett bälte med mangroveskog och färskvattenträsk, upp till tio mil brett i Nigerdeltat.

På kustslätten innanför vidtar tropisk regnskog med många ekonomiskt viktiga arter, som mahognykakaoträd och oljepalmer. I de mest tätbefolkade områdena är den ursprungliga vegetationen ersatt av uppodlade torrskogar. Mellersta Nigeria har tropisk skog i dalarna och savann på platåerna. Trädbevuxen savann med galleriskog längs floderna täcker mer än halva ytan norr om skogszonen. Apbrödsträd fakta om nigeria kvinnor, tamarind och Parkia africana är de vanligaste trädarterna.

Längst i norr går savannen över i halvöken med spridda akaciaträd och doumpalmer. Klimatet varierar över landet.

Expatriate workers' kidnappings in Nigeria

I söder är det ekvatorialklimat, i mitten tropiskt och i norr torrt. Det förekommer såväl längre torrperioder som översvämningar. Det regnar mycket mellan april och oktober.

Juni är den blötaste månaden. Några av Nigerias större miljöproblem är att skogen avverkas i för stor omfattning och att vatten, luft och jord är allvarligt förorenade av petroleum. En stor inflyttning till städerna medför luft- och vattenföroreningar där.

Kailee

Nigeria fakta om nigeria kvinnor en federal republik liknande USA. Nuvarande president är Muhammadu Buhari som efterträdde Goodluck Jonathan i maj Presidenten är både statschef och överhuvud i det verkställande utskottet. Mänskliga rättigheter i Nigera är bristfälliga och statliga tjänstemän på alla nivåer fortsätter att begå allvarliga övergrepp. Enligt den Shariabaserade strafflag som gäller för muslimer i tolv nordliga delstater bestraffas brott som alkoholkonsumtion, homosexualitet, japanese gay bondage och stöld strängt, och kan resultera i amputation, prygling, stening och långa fängelsestraff.

Boko Haram 'västerländsk skolning är synd' är en islamistisk terroristgrupp bildad som har attackerat regeringstjänstemän, dödat kristna, skolbarn och studenter, bränt kyrkor och skolor, kidnappat skolflickor, och attackerat andra muslimer som tros hjälpa den nationella regeringen. Gruppen motiverar sin Jihadistiska kamp för en fakta om nigeria kvinnor stat främst med den nationella regeringens korruption och ökat västerländskt inflytande i landet.

Enligt ett lagförslag från början av skall samkönade par som gifter sig få 14 år var i fängelse. Vittnen eller någon som hjälper homosexuella par att gifta sig skall dömas till 10 års fängelse.

De mest allvarliga människorättsproblemen i Nigeria var enligt USA:s utrikesdepartement [ 20 ].