Latinska ord kärlek

Леокадия

Omnia mea mecum porto -- "Allt som är mitt bär jag med mig". Favete Linguis -- "Vakta din tunga". Läkaren behandlar, naturen botar. Köpare, tag dig i akt. Alla kan inte göra allt.

För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Commodum ex iniuria sua nemo habere debet. Ingen har rätt att dra fördel av den skada han själv har gjort. Commune bonum Latinska ord kärlek gott. Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur. Genom enhet växer det lilla, genom oenighet sönderfaller det stora. Sallustius, Jugurtha. Conditio sine qua non Latinska ord kärlek villkor. Coniecturalem artem esse medicinam. Medicin är gissningskonst. Aulus Cornelius Celsus, De medicina.

Consuetudinis magna vis est. Vanans makt är stor. Consuetudo quasi altera natura. Vanan är som en andra natur. Consummatum est Det är fullbordat. Jesus, på korset. Contradictio in adiecto Motsägelse i det tillagda. Contraria contrariis curantur. Det motsatta botas med det motsatta. Corpus delicti Brottets kropp, föremål med vilket brottet begåtts.

Corpus iuris civilis Samling av civila lagar. Corruptissima re publica plurimae leges. Ju mer korrupt staten är, desto fler är lagarna. Cras amet qui numquam amevit quiqua amet cras amevit. Låt honom som aldrig förr har älskat älska i morgon, och låt också honom som har älskat, älska i morgon.

Credo certe ne cras.

Fuck horny nurse

Jag tror säkert att det inte finns någon morgondag. Credo quia absurdum Jag tror, emedan det är orimligt. Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit. Kärleken till rikedom växer ju mer rikedomen växer. Crimen laesae maiestatis Majestätsbrott. Cui bono? Till vems fördel?

Massage anti-stress

Cui peccare licet peccat minus. Den som tillåts synda, syndar mindre. Cuisvis homine est errare Att fela är mänskligt. Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare. Vem som helst kan fela, men ingen utom dåren framhärdar i sina fel. Cum grano salis Med en nypa salt. Plinius d. Cum laude approbatur Med beröm godkänt. Cum tacent, clamant. När de tiger, ropar de. Cura latinska ord kärlek Ett senare bekymmer. Curriculum vitae Levnadhistoria.

Custos morum Sedernas bevakare, ordningsman. De duobus malis minus est semper eligendum. Av två onda ting skall man alltid välja det minst onda. Thomas a Kempis. De gustibus non est disputandum Om smak ska man ej diskutera. De nihilo nihil Av intet blir intet. De omnibus rebus et nonullis aliis Om allting och lite till.

De profundis clavami ad te Domine Från djupen ropar jag till dig, Herre Psaltaren Decrepitus Utlevad, ålderstrött. Dei gratia Med Guds nåde. Del mortis nil nisi bene Om de döda intet annat än gott. Deleatur Tas bort! Deus ex machina En gud från scen maskineriet, oväntad hjälp. Deus nobiscum, quis contra? Om Gud är latinska ord kärlek oss, vem kan då vara emot oss?

Versio Vulgata. Dictum, factum. Sagt och gjort. Diem perdidi! Czech massage 391 har förlorat en dag! Cesar Titus. Dies irae Vredens dag.

Dr systemet En utvidgad version av Bevingade ord finns hr: Latinska bevingade ord, ordsprk och uttryck. Vem av oss är den mest ovetande, tror du? Consummatum est Det är fullbordat.

latinska ord kärlek Difficile est satiram non scribere Det är svårt att inte skriva en satir. Dii minores De mindre framstående gudarna. Dimidium facti qui coepit habet. Den som har börjat har gjort hälften. Dira necessitas Den grymma nödvändigheten. Divide et impera Söndra och härska. Louis XI av Frankrike. Dixi et salvavi animam meam Jag har talat och räddat min själ. Do ut des Jag ger för att du ska ge. Docendo discimus Genom att undervisa lär vi oss.

Dominus vobiscum Herren vare med eder. Donis eris felix, multos numerabis amicos Så länge du är lycklig, ska du räkna många vänner. Dubitando ad veritatem venimus.

Vi når sanningen genom att tvivla. Dubium sapientiae initium Tvivel är början till visdom. Dulce bellum inexpertis. Krig är ljuvt för de oerfarna. Dulce est decorum est pro patria more Det är ljuvt och ärofullt att dö för fäderneslandet. Dulce et decorum est pro consortes mori Det är ljuvligt och ärofyllt att dö för kamrater. Dulcis vita. Behagligt liv Lucretius. Dum excusare credis, accusas. När du tror att du ursäktar dig, anklagar du swedish massage meaning. Dum inter homines sumus, colamus humanitatem.

Låt oss, så länge vi är latinska ord kärlek människor, visa humanitet. Seneca Philosophus. Dum spiro, spero Så länge jag andas hoppas jag. Duo cum faciunt idem, non est idem. När två gör detsamma, är det inte detsamma Den ene kan komma undan med något, men inte den andre. Adelpho Terentius. E pluribus unum Av flera ett. USA's riksvapen. Ecce homo Se människan.

SFI- om kärlek, ord och fraser

Ecclesia militans Den stridande kyrkan. Eloquentia corporis Kroppens vältalighet, den yttre elegansen. Eo ipso Just därigenom. Epistula non erubescit. Brev rodnar inte. Ergo bibamus Låt oss alltså dricka.

Nemo risum praebuit, qui ex se coepit. Varmt vlkommen.

Martin IV, påve. Errare humanum est, ignoscere divinum est. Att fela är mänskligt, men att förlåta är gudomligt. Esse, non videri Att vara, icke att synas. Est deus in nobis. Det finns en gud inom oss. Ovidius, Fasti. Latinska ord kärlek quaedam flere voluptas. Det finns en sorts tillfredställelse i att gråta.

Ovidius, Tristia. Et consortes Och kamrater. Et in Arcadia ego Även jag har varit i Arkadien.

Latin och Latinska citat

Et tu, Brute Även du, Brutus. Ex cathedra Från lärostolen. Ex libris Ur böckerna. Ex officio På ämbetets vägnar. Ex oriente lux Från orienten kommer ljuset.

Ex professo Som yrkesman.

Margaret

Your email address will not be published. Latinska citat, fraser, sentenser och utryck p CatWeb. Krleks citat och citat krlek. MyTaste sker igenom alla Sveriges strsta receptsajter Sveriges bsta nyhetssajt med nyheter, sport och nje Enkel chokladtrta med nutella krlek citat till flickvn lna pengar snabbt utan uc med betalningsanmrkning skidor barn 3 r baka brd med rgmjl och 9 jan Lnge sen vi sgs lyrics vgen till klockrike citat.

Fransfrlngning stockholm elev Vr nya lilla familjemedlem. Pinocchiotrta med hallon Privacy Cookies: This site latinska ord kärlek cookies. Betyder "Mihmet credo" - Jag latinska ord kärlek på mig själv, eller finns det någon annan översättning för det? Har sett i andra trådar att du också är bra på andra språk?!

Så därför undrar jag om du kan översätta - jag tror på mig själv, och - min älskade familj, till italienska och spanska? Credo är rätt men mihmet är fel. Du kan alltså utesluta ipsi själv om du vill utan att betydelsen förändras.

Italienska och spanska är precis som latin i det att man inte behöver skriva ut "jag" för det finns redan inbakat i verbet credo respektive creo. Därför har jag satt "io" resp.

Eftersom "själv" syftar på dig, en tjej, skrivs det stessa resp. Hade latinska ord kärlek syftat på en kille hade det skrivits stesso resp. Du måste vara medlem för att kunna kommentera. Skapa ett nytt konto på vårt forum.

Latinska citat

Det är lätt! Quod sors feret, feremus aequo animo. Quot capita, tot sententiae -- "Lika många åsikter som människor". Quousque tandem? Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra -- "Hur länge skall du missbruka vårt tålamod, Catilina? Ratio madame kinky blogg -- "Krigets krav.

Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari -- "Ge kejsaren vad kejsaren tillhör" Jesus. Repetitio est mater studiorum -- "Upprepning är inlärningens moder". Requiescat in pace -- R. Regimus neque hostis -- "Det är vi som bestämmer -- inte latinska ord kärlek P10 Södermanlands regementes valspråk. Risus abundant in ore stultorum -- "I de dåraktigas mun flödar skrattet över". Rustica progenie semper villana fuit -- "Den som härstammar från en rustik släkt, förblir alltid en tölp".

Saepe morborum gravium exitus incerti sunt -- "Utgången av allvarliga sjukdomar är ofta oviss". Salus aegroti suprema lex latinska ord kärlek "Patientens välmående är den viktigaste lagen". Salve regina -- "Var hälsad drottning", kristen Maria-antifon. Scientia potentia nostra -- "Kunskap är vår styrka. Scientia scientiae gratia -- "Jag är tacksam för att vara vetenskapsman", Jonas Brännström. Scientia vis -- "Kunskap är makt". Scintillae parvae praebent incendia magna -- "Små gnistor åstadkommer stora bränder".

Scio me nihil scire -- "Jag vet att jag inte vet någonting", Sokrates. Semper idem -- "Alltid densamme". Semper metam contingimus -- "Vi når alltid målet" Svenska Luftvärnets motto. Semper Occultus -- "Alltid dold a " Brittiska 15 åriga tjejer i underkläder motto. Si decem habeas linguas, mutum esse addecet -- "Även om latinska ord kärlek hade tio tungor, borde du hålla dem stilla".

Si tacuisses, philosophus mansisses -- "Om du hade hållit käften, hade du fortfarande varit filosof" Seneca. Si vis pacem, para bellum -- "Om du vill ha fred, förbered dig för krig" Vegetius, Epitoma rei militaris. Si vis pacem, para iustitiam -- "Om du vill ha fred, latinska ord kärlek dig för rättvisa". Sic itur ad astra -- "Så går man mot stjärnorna" Vergilius: Æneis. Sic transit gloria mundi -- "Så förgår all världens härlighet" Yttrandet skall ha fällts i samband med att en nyvald påve klev in i Peterskyrkan i Rom och ett knippe blånor tre gånger fattade eld från ett vaxljus ur påvekröningens ceremoni.

Silent leges inter arma -- "Under krig tiger lagarna". Similia similibus curantur -- "Lika botar lika" Homeopatins grundregel. Simul justus et peccator -- "Tillika rättfärdig och syndare" Martin Luther. Sine ira et studio -- "Utan vrede eller partiskhet" Publius Cornelius Tacitus.

Sine labore non erit panis in ore -- "Utan arbete blir det inget bröd i munnen". Sine metu --"Utan fruktan". Sol invictus -- "Den oövervinnerliga solen". Sol lucet omnibus -- "Solen lyser på alla" Petronius, Satyricon Spiritus sanctus -- "Helige ande", "Helig ande". Stamus contra malo -- "Vi står mot ondskan" Djungelpatrullens motto. Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae -- "Dagen är bestämd för var och en, livstiden är kort och oersättlig för alla".

Summum ius, summa inuria -- "Största rätt, största orätt" Cicero, De officiis I, 10, Tabula rasa -- "Skrivtavla utan skrift oskrivet bladtomt bord utan innehåll ". Tarde venientibus ossa -- "Till de som kommer sent finns bara benen kvar". Tempora mutantur nos et mutamur in illis -- "Tiderna förändras och vi med dem".

Timeo Danaos et dona ferentes -- "Jag fruktar grekerna även när de kommer med gåvor" Vergilius, Aeneiden, 2, Latinska ord kärlek faciunt collegium -- "Tre gör ett sällskap". Tu quoque latinska ord kärlek -- "Även du, min son" Julius Caesar.

Rem tene, verba sequentor - Håll dig till ämnet så följer orden av sig själva. Ubi patria, ibi bene" - Där det är bra, där är mitt fosterland. Och som en liten avrundning: Sex furent, sunt eruntque causae malorum in Suecia: I. Proprium commodum II. Latens odium III.

Dolda kategorier: Artiklar som behöver fler källor Alla artiklar som behöver fler källor Alla artiklar som behöver källor Artiklar med ifrågasatta uppgifter-samtliga Artiklar med ifrågasatta uppgifter